เป็นมะเร็งรักษาให้หายขาดได้ ให้คำปรึกษาและบำบัดโรค โดยทีมงานแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักจิตวิทยา ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                         
      

 

BMESS CLINIC

นายแพทย์สำราญ  อาบสุวรรณ

คลินิกของนายแพทย์สำราญ

 

          Counseling and treatment of eating behavior of the. Alternative Medicine vertical integration. Current medical plan such as

ให้คำบรรยาย

ผู้รับฟังคำบรรยาย

         Cancer, HIV positive, acne, drug, allergy, diseases pale, bone loss, arthritis, fungal, allergic to chemicals, fatigue, chronic, constipation, Krone. DC Sat, Phishing protection. Syndrome, hysterical press collection, diabetes, airbags aneurysms, peritoneum is wrong to disease, stroke, pain, aches, tumor normal, herpes disease, scratching out, heart disease and stroke, heat Mo Roy. Fun, hepatitis, hypertension, attention deficit disorder, blood sugar, high / low, disease fall, Disease and Infertility, worms in the intestine, kidney, liver cirrhosis, S L E, disease, lime disease,. black spots on the skin, migraine, osteoarthritis, obesity, parasites in the eye, bone inflammation, blood vessel inflammation, cramps, psoriasis, shingles, less blood to the brain, tuberculosis, intestinal inflammation, and the slow, etc..

บริเวณคลินิก

     WELLNESS CLINIC
     INTEGRATIVE MEDICINE                                 
     QUANTUM ENERGY MEDICINE
     CHELATION & DETOXIFICATION
     ANTI-AGING
     REJUVENATION
     COSMETIC NATURAL THERAPY & PRODUCT
     WEIGHT MANAGEMENT
     NUTRACEUTICAL PRODUCT

บรรยากาศคลินิก

ต้นไม้ผลิตโอโซน

  
Main Menu
Side Page
 
 สถิติวันนี้ 1 คน
สถิติทั้งหมด 44568 คน
เริ่มเมื่อ 2010-06-18