เป็นมะเร็งรักษาให้หายขาดได้ ให้คำปรึกษาและบำบัดโรค โดยทีมงานแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักจิตวิทยา ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                         
      

ประวัติ   นายแพทย์สำราญ  อาบสุวรรณ

เกิด เมื่อ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ .2492

ปัจจุบันอายุ  68 ปี

  ประวัติการเรียน


ชั้นประถมศึกษา       โรงเรียนวัดศาลาเย็น โรงเรียนวัดศาลาทอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ชั้นมัธยมต้น            โรงเรียนสหวิทยา,โรงเรียนเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ชั้นมัธยมปลาย         โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
คณะแพทย์ศาสตร์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จบหลักสูตรอนุมัติบัตรสูตินรีแพทย์จากคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                                     
                                             

  ประวัติการทำงาน

2519-2538             เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
2539                     เป็นผู้ช่วยผู้อำนายการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
2540                     ลาออกไปสมัครผู้แทนราษฎร์ที่ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
2540                     กลับเข้ามารับราชการใหม่ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนสุวรรณ
                              อ.โนนสุวรรณ           จ. บุรีรัมย์
2541                      เป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
2541-2545             เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู,สระแก้ว,บุรีรัมย์
2546                      เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข เขต 7 ได้ 7 เดือน
                             ป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย จึงลาออกเพื่อรักษาตนเอง

2547                      รับราชการบำนาญ รักษาตนเองจนหายเป็นปกติ

2553 - ปัจจุบัน        ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ, เปิดคลีนิก รักษาและบำบัดโรคมะเร็ง                                             ชื่อ บีเมสส คลินิก นครราชสีมา และ แพทย์พาร์ททาร์ม โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง                               นครราชสีมา

              


     Experience หลังหายเป็นปกติ 

-       Gerson Practitioner at Gerson Institute ,San Diego ,USA ซึ่งเป็นแพทย์รักษาและนำมาใช้กับตัวเองจริง ขณะป่วยเป็นมะเร็ง และ ยังใช้โปรแกรมการรักษานี้อยู่จนถึงปัจจุบัน
-       ศึกษาดูงาน Burzinski Clinic,TEXAS ,USA
-       แพทย์ฝังเข็ม  กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์ แผนจีน เฉินตู
-       Certified Chelation Therapy ,Chelation Medical Association, Thailand
-       Certified OZONE Therapy Training ,Society Of Progressive Medical Education ,      USA
-      ประชุมวิชาการ อัพเดทความรู้ International Integrative Oncology Conference ,USA
-      เป็น วิทยากร ให้ความรู้ ในเรื่องของ การดูแลสุขภาพ แบบองค์รวม  ให้กับประชาชน และกลุ่มอสม. รพสต. ขนาย และ รพสต ตลาดแค นครราชสีมา
-      เป็น วิทยากร ให้ความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้กับเจ้าที่ โรงพยาบาล ที่มีความเสี่ยง เป็นกลุ่มโรค NCD (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองตีบ มะเร็ง) จากประสบการณ์การป่วยและดูแลตัวเองของคุณหมอเอง                                    
                                                     ประวัติ แพทย์หญิง โสภิตสุดา อาบสุวรรณ ( หมอตาล )

-  จบคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย รังสิต
-  แพทย์ประจำ บีเมสสคลีนิก นครราชสีมา
-  แพทย์พาร์ททาร์ม โรงพยาบาล ริม ลิฟวิ่ง นครราชสีมา


  Experience

-      Gerson Practitioner from Gerson Institute San Diego ,USA.
-      ศึกษาดูงาน Burzinski Clinic  Houston , USA
-      แพทย์ฝังเข็ม กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์ แผนจีน เฉินตู
-      Certified Chelation Therapy ,Chelation Medical Association, Thailand
-      Certificate  Cell Therapy , Association of Cell Therapy , Thailand 
-      Certificate Nutraceutical for General Practitioners ,Thailand
-      Certificate OZONE Therapy ,Society Of Progressive Medical Education ,USA
-      Master Degree of Anti aging Medicine ,Thailand ( In progress)
-      ประชุมวิชาการ American Academy of Anti-Aging Medicine
-      ประชุมวิชาการ อัพเดทความรู้ International Integrative Oncology Conference , USA
-      วิทยากร ให้ความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล อสม และ ประชาชนทั่วไป


  
Main Menu
 
      สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10/7/57

 สถิติวันนี้ 1 คน
สถิติทั้งหมด 44568 คน
เริ่มเมื่อ 2010-06-18