เป็นมะเร็งรักษาให้หายขาดได้ ให้คำปรึกษาและบำบัดโรค โดยทีมงานแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักจิตวิทยา ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                         
      

 

นายแพทย์แมกซ์ เกอร์สัน

(บิดาแห่งนักธรรมชาติบำบัด)


         

          แมกซ์ เกอร์สัน (Gerson Max, 1881 - 1959) เป็นชาวเยอรมันเชื้อสายยิว เกิดราวปี ค.ศ.1881 ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งใกล้เมืองมิวนิค นครที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของเยอรมัน เมื่อเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่ เขามีความใฝ่ฝันอยากจะเรียนหมอ จึงได้ไปสมัครสอบเข้าเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยเบรสเลาในประเทศเยอรมัน เขาสามารถศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จ และได้รับปริญญาแพทย์บัณฑิตในปี ค.ศ.1906 ซึ่งขณะนั้นเขามีอายุ 25 ปี

          ต่อมา เขาได้เข้าทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมิวนิคในตำแหน่งแพทย์ด้านโรคปอด เขาทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนี้เป็นเวลากว่า 17 ปี ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้าแผนกโรคปอด ในราวปี ค.ศ.1922 ซึ่งขณะนั้นเขามีอายุได้เพียง 42 ปีเท่านั้น

          ในปี ค.ศ.1929 แมกซ์ เกอร์สัน ได้รับการเชิดชูเกียรติจากแพทยสภาแห่งเยอรมัน ให้เป็นนายแพทย์ดีเด่นในฐานะที่เขาเป็นแพทย์คนแรกของโลก ที่สามารถรักษาวัณโรคผิวหนังได้เป็นผลสำเร็จอย่างงดงาม

          เขาประกาศว่า วัณโรคเป็นโรคที่ทำร้ายชีวิตของมนุษย์ให้ตายได้ ไม่ว่าจะเป็นในบริเวณใดของร่างกาย แต่เขาก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการให้อาหารเป็นยา (Diets) และให้คนป่วยปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดในการควบคุมอาหาร

          ปีต่อมา ประเทศเยอรมันมีผู้นำที่กระหายสงครามอย่างฮิตเลอร์ ซึ่งได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นผู้นำประเทศ และขับไล่ชาวยิวให้ออกไปนอกประเทศ หรือไม่ก็ฆ่าให้ตาย เพราะแค้นใจที่เคยถูกชาวยิวรังแก เมื่อจับชาวยิวได้ ก็จะต้อนให้เข้าไปอยู่ในอุโมงค์ แล้วรมควันพิษเข้าไป เพื่อให้สูดดมควันพิษจนตาย ด้วยเหตุนี้ แมกซ์ เกอร์สัน จึงอยู่ในประเทศเยอรมันต่อไปไม่ได้ เพราะเขาเป็นชาวยิว ครอบครัวและญาติพี่น้องของเขาหลายสิบคนถูกฆ่าตายอย่างทารุณจนหมดสิ้น ดังนั้น เขาจึงพาภรรยาและบุตรสาวหนีออกจากเยอรมันโดยทางรถไฟ จากเมืองมิวนิคข้ามไปอยู่ในประเทศออสเตรีย

          ในประเทศออสเตรีย แมกซ์ เกอร์สัน ได้พยายามรักษาคนไข้ที่เป็นมะเร็งหลายสิบคน แต่ปรากฏว่าคนไข้หายเพียงสองสามรายเท่านั้น เพราะคนไข้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินอาหารให้ถูกต้อง

          ต่อมาเขาได้พาภรรยาและลูกลงเรือเดินทะเลข้ามฟากไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส แมกซ์ เกอร์สัน ก็ได้พยายามให้การรักษาคนไข้โรคมะเร็งหลายสิบรายเช่นเดียวกัน ซึ่งประสบความสำเร็จพอสมควร คนไข้หลายสิบรายหายป่วยจากการเป็นมะเร็งอย่างสิ้นเชิง แต่เขาก็ถูกทางการของประเทศฝรั่งเศสเฝ้ามอง ดังนั้นเขาจึงได้ย้ายไปอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

          ในปี ค.ศ.1933 เมื่อเขาเข้ามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่ๆ เขาเลือกที่จะอยู่ในนครนิวยอร์ค เพราะที่นั่นเป็นดินแดนของคนหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ต่อมาในราวปี ค.ศ.1934 แมกซ์ เกอร์สัน ซึ่งพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ได้เข้าไปนั่งเรียนภาษาอังกฤษกับเด็กนักเรียนชั้นประถม จนสามารถอ่านออกเขียนได้ และสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคนอื่นได้เป็นอย่างดี

          แมกซ์ เกอร์สัน ต้องการจะเป็นนายแพทย์ตามที่เขาได้ร่ำเรียนมา เมื่อเขาอ่านและพูดภาษาอังกฤษได้แล้ว เขาจึงไปสมัครสอบขอรับใบประกอบโรคศิลป์วิชาชีพแพทย์ จากแพทย์สภาของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น ซึ่งเขาก็สามารถสอบแพทย์และได้รับสิทธิในการประกอบโรคศิลป์ ในราวปี ค.ศ.1938 เป็นต้นมา

          ด้วยเหตุที่ แมกซ์ เกอร์สัน มีความเชี่ยวชาญและเป็นหนึ่งทางด้านการรักษาวัณโรคปอด ด้วยการให้คนไข้กินอาหารธรรมชาติ ซึ่งคนไข้ก็หายจากอาการป่วยทุกราย เขาจึงได้นำแนวคิดทางธรรมชาติบำบัดเป็นยา มารักษาคนไข้โรคปอดและมะเร็งในสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งในปี ค.ศ.1940 แมกซ์ เกอร์สัน จึงได้รับการขนานนามใหม่จากแพทย์สภาว่า “แพทย์นอกคอก” (Conventional Medicine) เพราะเขาไม่รักษาคนไข้ตามวิธีของแพทย์แผนปัจจุบัน ที่นิยมใช้การผ่าตัด ฉายแสง หรือฉีดคีโมเหมือนแพทย์โดยทั่วไป

          ต่อมาในราวปี ค.ศ.1958 เขาจึงถูกยึดใบประกอบโรคศิลป์จากแพทย์สภาอเมริกันเป็นเวลา 2 ปี เพราะเขารักษาคนไข้ด้วยธรรมชาติบำบัด ที่ทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่ให้การรับรอง อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นเล็กน้อย พวกคนไข้ที่เคยได้รับการรักษาจาก แมกซ์ เกอร์สัน จนหายเป็นปรกติ ได้ร่วมกันลงชื่อและร้องเรียนต่อกรรมาธิการสภาคองเกรส เพื่อให้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือ แมกซ์ เกอร์สัน ในด้านการให้ทุนวิจัย เพื่อให้ศึกษาค้นคว้าการบำบัดมะเร็งโดยวิธีธรรมชาติ แต่จนแล้วจนรอด เรื่องที่ส่งไปก็เงียบไปอย่างไร้ร่องรอยจนถึงทุกวันนี้

          จากหลักฐานที่ปรากฏ ในปี ค.ศ.1947 แมกซ์ เกอร์สัน ได้รักษาคนไข้มะเร็งตามระเบียบปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบัน การจดบันทึกการรักษา การฉายเอ็กซเรย์ การผ่าชิ้นเนื้อเพื่อตรวจสอบ และการรายงานผลการรักษาคนไข้มะเร็ง 50 ราย ที่หายป่วยจากมะเร็งอย่างเด็ดขาด ไว้ในหนังสือชื่อ “A Cancer Therapy : the result of fifty cases”


          ปัจจุบัน แมกซ์ เกอร์สัน ถึงแก่กรรมแล้วอย่างสงบ ด้วยวัย 78 ปี เขาได้สร้างผลงานชิ้นเอกไว้มากมาย ซึ่งมีผลงานที่เขาสร้างไว้ ได้รับการสานต่อจากลูกสาวเพียงคนเดียวของเขา (ชาร์ล็อต เกอร์สัน) โดยได้ก่อตั้งสถาบันที่มีชื่อว่าธรรมชาติบำบัด (Gerson Institute) อยู่ที่ประเทศเม็กซิโก และยังคงดำเนินการบำบัดรักษาผู้เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อไปในประเทศสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งถึงทุกวันนี้

          ด้วยเหตุนี้ แมกซ์ เกอร์สัน จึงได้รับการสถาปนาจากแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ให้เป็นบิดาแห่งนักธรรมชาติบำบัดผู้ยิ่งใหญ่คนเดียวในโลก เพราะเขาได้บำบัดรักษาคนที่เป็นมะเร็ง ด้วยการใช้อาหารเป็นยาอย่างเด็ดเดี่ยวมาโดยตลอด

  
Main Menu
 
      สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10/7/57

 สถิติวันนี้ 1 คน
สถิติทั้งหมด 44568 คน
เริ่มเมื่อ 2010-06-18